Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakkında en geniş, en sorunsuz ve en köklü platform.1999'dan beri (Malatya'nın en büyük) Türkiye'nin sayılı sitesinden 'en vefakâr' olanı.Yıllandıkça güzelleşen, sağlığa da gayet yararlı site.

Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU Rektör
Prof.Dr. Mustafa KILIÇ Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Aslan AKSOY Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan KÜÇÜKBAY Rektör Yardımcısı
FAKÜLTE DEKANLARI
Prof. Dr. Özfer YEŞİLADA Fen-Ed.Fak.Dekanı
Prof. K.Bülent BİROL Eğitim Fak.Dekanı
Prof. Dr. Halil ÇİVİ İk.ve İd.Bil.Fak. Dekanı
Prof. Dr. M.Özcan ERSOY Tıp Fak.Dekanı
Prof. Dr. Musa SARIKAYA Müh.Fak.Dekanı
Prof. Dr. Aslan AKSOY Darende İlahiyat Fak.Dekan V.
Prof. Dr. Murat ÖZMEN Adıyaman Fen-Ed.Fak.Dekan V.
Prof. Dr. Kadir KARKIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekan V.
TEMSİLCİ ÜYELER
Prof. Dr. Engin ŞENER 
Prof. Dr. Bayram DEMİRCİ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Reşat ÖZKAN Genel Sekreter

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TARİHÇESİ

Üniversitemiz, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile kurulmuştur. İnönü Üniversitesi, 1976-1977 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitime başlamıştır. 1984 yılına kadar şimdiki Malatya Fen Lisesinde eğitimini sürdüren Üniversitemiz, 1984-1985 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde, bugünkü kampus alanına geçmiş ve hızla gelişme imkanına kavuşmuştur.
Üniversitemiz bünyesinde ilk olarak Temel Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 28 Şubat 1977 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi'nin Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine öğrenci alınmasıyla da fiilen eğitim-öğretime başlamıştır. Bununla birlikte, daha önce kurulmuş olan Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de müstakil olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir.
1981 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun oluşturulması ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra yayınlanan "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile İnönü Üniversitesi yeni bir yapıya kavuşmuştur. Buna göre;Temel Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi olarak, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'da İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Malatya Meslek Yüksekokulu da üniversiteye bağlanmıştır.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi 1988-1989 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitim faaliyetine başlamıştır.Darende İlahiyat Fakültesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Darende'de eğitime başlamış, 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı'nda İnönü Üniversitesi kampüsüne taşınmıştır. Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ise 1999-2000 Öğretim Yılı'nda eğitime başlamıştır. Bakanlar Kurulu'nun 2001/3249 sayı ve 24 Ekim 2001 tarih kararı ile kurulması onaylanan Eczacılık, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden, Eczacılık Fakültesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitime başlamıştır.
İnönü Üniversitesi, üniversal anlayışla ülke kalkınmasına hizmet edecek, kalifiye teknik eleman ihtiyacının giderilmesine büyük katkı olacak Meslek Yüksekokullarının açılmasına büyük önem vermiştir. Bu kapsamda, bugüne kadar 10 Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ülkemizin ihtiyacı bulunan kalifiye sağlık elemanlarının yetiştirilmesi, verimliliğin artırılması ve Ebe, Hemşire ile Sağlık Memurluğu eğitiminin, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak lisans düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla Malatya ve Adıyaman'da olmak üzere iki Sağlık Yüksekokuluda 1997 yılında açılmıştır.
Eğitim ve öğretim birimlerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmek amacıyla 1983 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü ve1993 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.İnönü Üniversitesi bugün; 1086 akademik, 1027 idari personel ile öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK PERSONEL İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

BİRİMİ ÜNVANI ADI VE SOYADI
REKTÖR Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU
REKTÖR YARDIMCISI Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
REKTÖR YARDIMCISI Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKBAY
REKTÖR YARDIMCISI Prof.Dr. Aslan AKSOY
Rektör Kültür Danışmanı Prof.Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Rektör Sanat Danışmanı Öğrt.Grv.Doğan AKBULUT
FAKÜLTE DEKANLARI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Prof.Dr. Özfer YEŞİLADA
EĞİTİM FAKÜLTESİ Prof. K. Bülent BİROL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prof.Dr. Halil ÇİVİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Musa SARIKAYA
TIP FAKÜLTESİ Prof.Dr. M. Özcan ERSOY
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Prof.Dr. Aslan AKSOY
ADIYAMAN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Prof.Dr. Murat ÖZMEN
ECZACILIK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Prof. Kadir KARKIN
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof.Dr. Kemal KARTAL
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof.Dr. Ali ŞAHİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof.Dr. Tayfun GÜLDÜR
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU Doç.Dr. Selma AY
ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU Öğrt.Grv. Emine GEÇKİL
BEDEN EĞT. VE SPOR YÜKSEKOKULU 
MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU Prof.Dr. Ahmet METE
ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrt.Grv. Tahsin GEÇKİL
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrt.Grv. Dursun ÖZGÜLER
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Doç.Dr. Yelda KARINCAOĞLU
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU Yrd.Doç.Dr. Şerafettin DOĞUSAN
KALE MESLEK YÜKSEKOKULU Prof.Dr. Şadiye Nalan ŞENER
YAKINCA MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd.Doç.Dr. Mehmet YALVAÇ
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU Doç.Dr. Ali BAYRİ
SÜRGÜ MESLEK YÜKSEKOKULU Prof.Dr. Hasan KÜÇÜKBAY
HEKİMHAN MESLEK YÜKSEKOKULU Doç.Dr. Murat ERDEMOĞLU
DOĞANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLERİ 
GELENEKSEL EL SNT.ARŞ. VE UYG.MRK. MÜD. Yrd.Doç.Dr. H.Serdar MUTLU
GÖK BİLİMLERİ ARŞ. VE UYG. MRK. MÜD. Yrd.Doç.Dr. Tuncay ÖZDEMİR
KAYSI ARŞ. VE UYG. MRK. MÜDÜRLÜĞÜ Yrd.Doç.Dr. Bayram Murat ASMA
ÇEVRE SORUNLARI ARŞ. VE UYG.MRK.MÜD. Yrd.Doç.Dr. H.Hüseyin DOĞAN
ATATÜRK İLK. İNK. TRH. ARŞ. UYG. MRK.MÜD. 
OS.DEVRİ ADLİYE SİC. ARŞ.VE UYG. MRK. MÜD. Yrd.Doç.Dr. Göknur GÖĞEBAKAN
KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Yrd.Doç.Dr. Mahire ASLAN
ÜNİVERSİTE SNY. İŞBİR. ARŞ. UYG. MRK. MÜD. Yrd.Doç.Dr. H.Hüseyin DOĞAN
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOM. BŞK. Prof.Dr. Hasan KÜÇÜKBAY
STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜD. Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜM BAŞKANLARI 
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Doç.Dr. Songül TAŞ
YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI Prof.Dr. Murat ÖZMEN
GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI Yrd.Doç.Dr. Adnan YALIM
ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TRH. BÖL. BŞK. Prof.Dr. Mesut AYDIN
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Yrd.Doç.Dr. Mustafa KARAKAPLAN
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ İDARİ GÖREVLER LİSTESİ 
BAŞHEKİM Doç.Dr. Mehmet Mutlu MEYDANLI
BAŞHEKİM YARDIMCISI Yrd.Doç. Cengiz YAĞMUR
BAŞHEKİM YARDIMCISI Doç.Dr. M.Sait TEKEREKOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI Yrd.Doç. Ahmet SOYLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI Yrd.Doç. Yusuf ÜSTÜN
BAŞHEKİM YARDIMCISI

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı