Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakkında en geniş, en sorunsuz ve en köklü platform.1999'dan beri (Malatya'nın en büyük) Türkiye'nin sayılı sitesinden 'en vefakâr' olanı.Yıllandıkça güzelleşen, sağlığa da gayet yararlı site.

Malatya is a city in south-eastern Turkey, and the capital of Malatya Province. It is also known by its older name of Melitene, that dates back to the Roman domination, when Melitene was the base camp of Legio XII Fulminata. An even older name (of the ancient Hittite city) was Milid. Old Malatya lies a few kilometres from the modern city in what is now the villages of Arslantepe (Hittite) and Batalgazi (Byzantine and mediaeval). One of Malatya's most famous sons is the 13th century Syriac polymath Bar-Hebraeus.

The area surrounding Malatya is best known for its apricot orchards, nourished from the alluvial soil of tributaries of the Euphrates. Malatya apricots are often dried in the sun by traditional family-run orchards, collected and shipped throughout the world. Malatya is also the home of İnönü Üniversitesi.

It has a population of 850,658.

Malatya il merkezi olan şehirdir. Merkeze Bağlı beldeleri: Beydağı, Dilek, Erenli, Hanımınçiftliği, Konak, Orduzu, Topsöğüt, Yaygın, Çolalı, Şahnahan olup Şehrin en güzel mesire yeri Konakta bulunmaktadır. Mesire yerinin adı Horata olup ayrıntılarını ilerde sizinle paylaşmak dileğiyle. Özgün adları ile semtleri; Çöşnük, Çarmuzu, Tecde, Çavuşoğlu, Kiltepe, Boztepe, Taştepe, Sıtmapınarı, Karakavak, Koyunoğlu, Samanharığı, Adafı, Ancarlı, Başharık, Kernek, Haçova, Çilesiz.

Malatya ili Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda yer almaktadır. Doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri ile çevrilidir. İlçeleri: Doğanşehir, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Pötürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi, Yazıhan, Kuluncuk. İl topraklarının yüzölçümü: 12.313 km²

Coğrafya ve iklim

İl genelinde yer alan dağların başlıcaları Malatya dağları, Nurhak dağları, Akçababa dağları, Yama dağı iken, başlıca akarsular Söğütlü çayı, Morhamam çayı, Kuruçay, Tohma suyu, Sultansuyu, Sürgü suyu, Beylerderesi, Mamıhan ve Şiro çayıdır. Malatya ilinde karasal iklim koşulları hüküm sürer, ancak son yıllarda inşa edilen barajlar il genelinde iklimi yumuşatmıştır. Kalın yazıayrıca beydağlarının o muazzam görüntüsü o uzantısı şehre ayrı bir güzellik katmaktadır.il doğu anadolu ile güneydoğu anadolu bölgesinin arasında tampon bir bölge olma özelliğinide tasımaktadır.malatya ili,deprem kuşağı bakımından ikinci büyük fay kuşağında yer alır bölgenin dağlık ve dinamik bir yer hareketliliğine maruz kalması sonucu depremler sık sık meydana gelir.yani kıvrımlı bir arazi şekli yaygındır bölgede.

İsminin kökeni: Malatya'nın adı Kültepe tabletlerinde 'Melita' olarak, Hitit tabletlerinde "Maldia" olarak geçmektedir. Malatya kelimesi Hititçe bal anlamina gelen "Melid" kelimesinden türetilmistir. Eski çağ cografyacılarindan Strabon, Malatya'yı, kesin olarak belirtmemekle birlikte, Kommagene sınırında Kapadokya Krallığı’nın (M.Ö.280-212) on valiliğinden biri olarak göstermiştir. Hititler M.Ö . 2000 yıllarının başında bu bölgede hüküm sürmeye başlamışlardır. M.Ö. 1750 yıllarında Kuşsara Kralı Anitta, Anadolu’yu tek bir yönetim altında toplayarak siyasi birliği sağlamış ve Malatya’yı da bu birliğe dahil etmiştir. II . Mursilis, Muvatalli ve III. Hattusilis dönemlerinde Malatya, Hitit Merkezine bağlı kalmıştır. Asur Kralı Sanherib (M. Ö. 705-681) döneminde Asur egemenliğine giren Malatya, daha sonra Med ve Perslerin hakimiyetine girmiştir. M .Ö. 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender’in Anadolu’yu ele geçirmesinden sonra, Malatya Hellenistik kültürün etkisinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Malatya, sırasıyla, Medlerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların egemenliği altına girmiştir.1515 yılından itibaren de Osmanlı yönetimi altına giren Malatya, Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasası 89. maddesi) ile il olmuştur.